પ્રધાનમંત્રી વીમા યોજના PMJJBY પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના

1
0 minutes, 8 seconds Read

પ્રધાનમંત્રી વીમાપ્રધાનમંત્રી વીમા યોજના PMJJBY

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના- ફક્ત ૩૩૦ રૂ. વર્ષ પ્રીમીયમ

• પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના (પીએમજેજેબીવાય) એક પ્રકારની ટર્મ વીમા યોજના છે. જો કોઇ વ્યક્તિ પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના (પીએમજેજેબીવાય) માં રોકાણ કર્યા પછી મૃત્યુ પામે છે(અકસ્માત સિવાય પણ), તો તેના પરિવારને 2 લાખ રૂપિયા મળે છે.

• દેશની દરેક વ્યક્તિને જીવન વીમાના લાભો પૂરા પાડવા કેન્દ્રની મોદી સરકારે 9 મે, 2015 ના રોજ પીએમજેજેબીવાય શરૂ કરી હતી,

ટર્મ પ્લાન એટલે શું?

વીમા કંપનીની ટર્મ પ્લાન એટલે સામે રક્ષણ, ટર્મ પ્લાનમાં વીમા કંપની પોલિસીધારકના મૃત્યુ પછી જ વીમા રકમ ચૂકવે છે.

• હકીકતમાં, ટર્મ પ્લાન એ ખૂબ જ નજીવી પ્રીમિયમ પર જોખમ સુરક્ષા પ્રદાન કરવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે.

પીએમજેજેબીવાયની વિશેષતા શું છે?

• પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના માં વીમા ખરીદવા માટે કોઇ તબીબી પરીક્ષણની જરૂર નથી.

• પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના હેઠળ, ટર્મ પ્લાન લેવાની લઘુત્તમ વય 18 વર્ષ અને મહત્તમ વય 50 વર્ષ છે.

આ નીતિની પરિપક્વતાની ઉંમર 55 વર્ષ છે.

• આ યોજના હેઠળ, દર વર્ષે ટર્મ પ્લાન રીન્યુ કરવાની રહેશે. આમાં બાયધરીકૃત રકમ 2,00,000 રૂપિયા છે.

• પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના (પીએમજેજેબીવાય) નું વાર્ષિક પ્રીમિયમ ૩૩૦ રૂપિયા છે.

આ રકમ તમારા બેંક ખાતામાંથી ઇસીએસ દ્વારાલેવામાં આવે છે. બેંકો યોજનાની રકમ માટે વહીવટી ફી લે છે. આ સિવાય આ સ્કમ પર પણ જીએસટી લાગુ છે.

• જો વીમા કવરના સમયગાળા દરમિયાન સભ્યનું મૃત્યુ થાય છે, તો તેના પરિવાર (નામાંકિત) ને 2 લાખ રૂપિયાની રકમ મળશે.

• જો પીએમજેજેબીવાય હેઠળ વીમા લેતી કોઇ વ્યક્તિએ ઘણી બેંકોને પ્રીમિયમ ચૂકવ્યું હોય તો પણ, કુલ મૃત્યુ લાભ રૂ. 2,00,000 કરતાં વધુ ન હોઇ શકે.

• કોઇપણ વ્યક્તિ એક વર્ષ કે તેથી વધુ સમય માટે પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના (પીએમજેજેબીવાય) પસંદ કરી શકે છે. જો કોઇ વ્યક્તિએ લાંબા ગાળાના વીમાની પસંદગી કરી છે, તો તેની બેંક દરવર્ષે બેંકના બચતખાતામાંથી પ્રીમિયમ રકમ કાપશે. જે દિવસથી તમારા બેંક ખાતામાંથી પ્રીમિયમ રકમ કાપવામાં આવે છે ત્યાર્થી તમને પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના (પીએમજેજેબીવાય) ની સુવિધા મળશે. પીએમજેજેબીવાય પોલિસી કોઇપણ તારીખે ખરીદવામાં આવે છે, પ્રથમ વર્ષ માટે તેનું કવરેજ આવતા વર્ષે ૩૧ મે સુધી રહેશે.

• પછીના વર્ષોમાં, પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના (પીએમજેજેબીવાય) ના કવર દર વર્ષે 1 જૂને બેંક ખાતામાંથી પ્રીમિયમ રકમ ચૂકવીને નવીકરણ કરી શકાય છે.

કેવી રીતે રજીસ્ટર કરવું?

• તમે જે બેંકમાં ખાતું છે તે બેંકની કોઇપણ શાખાની મુલાકાત લઈને તમે પીએમજેજેબીવાય પોલિસી માટે અરજી કરી શકો છો.

આ યોજના સાથે જોડાયેલ ફ઼ોર્મhttps://www.jansuraksha.gov.in/Files/PMJJBY/Gujarati/ApplicationForm.pdf પરથી ડાઉનલોડ કરી બેંકમા સબમિટ કરી શકાય છે.

પ્રીમિયમ માટે, તમારે તેને બેંક કોર્મમાં મંજૂરી આપવી પડશે કે પ્રીમિયમ રકમ તમારા ખાતામાંથી જ કાપવામાં આવશે.

અન્ય સરકારી યોજનાની જાણકારી

ધાનમંત્રી વીમાપ્રધાનમંત્રી વીમા યોજના PMJJBY

ખેતીવાડી લગતી સરકારી યોજના

પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના- ફક્ત ૧૨ રૂ. વર્ષ પ્રીમીયમ.

• કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સંચાલિત સામાજિક સુરક્ષા યોજનાઓમાં વડાપ્રધાન સુરક્ષા વીમા યોજનાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ વીમા યોજનામાં, માત્ર 12 રૂપિયાના વાર્ષિક પ્રીમિયમ પર, અકસ્માત સમયે 2 લાખ રૂપિયા સુધી વીમા વર આપવામાં આવે છે. આ રમ તમારા લિંક્ડ બેંક ખાતામાંથી જ કાપવામાં આવે છે. આ અંતર્ગત, નોંધણીનો સમયગાળો 1 જૂનથી 31 મે સુધીનો છે. એટલે કે, તમે મે મહિનામાં જ આ યોજનાનું નવીકરણ કરી શકો છો (ાલ પણ આ યોજના લઇ શકાય). યોજનાનો સમયગાળો એક વર્ષનો હોય છે અને દર વર્ષે તેને રીન્યુ કરવું પડે છે.

• 18 વર્ષથી 70 વર્ષ સુધીનો કોઈપણ નાગરિક આમાં ભાગ લઇ શકે છે, જેમની પાસે બેંક ખાતું હોવું જરૂરી છે.

કેવી રીતે લાભ મળશે.

• પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજનામાં જોડાયા બાદ રૂ. 2 લાખ સુધીનો વીમો કવર આપવામાં આવે છે.

  1. અકસ્માતમાં મૃત્યુ પર આશ્રિતોને 2 લાખ રૂપિયા

2 કાયમી અપંગતા પર: આશ્રિતોને 2 લાખ રૂપિયાની રકમ ૩. આશિક અપંગતા પર: આશ્રિતોને 1 લાખ રૂપિયાની રકમ

PMSBY માટે શું મહત્વનું છે?

(૧) આ યોજના માટેની ઉમર 18 વર્ષથી 70 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

આ યોજનાનો લાભ 70 વર્ષ પછી ઉપલબ્ધ નથી.

(૨) આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે, અરજદાર પાસે બેંક ખાતું હોવું આવશ્યક છે.

(૩) પ્રીમિયમની રકમ સીધા બેંક ખાતામાંથી ડેબિટ થાય છે.

(૪) જો એકાઉન્ટમાં કોઈ બેલેન્સ નથી, તો નીતિ રદ કરવામાં આવશે.

પોલીસ બેંક ખાતા બંધ થવ ના કિસ્સામાં સમાપ્ત થશે. જો તમારી પાસે એક કરતા વધુ બેંક ખાતા છે, તો કક્ત એક જ બેંક ખાતું આ યોજના સાથે લિંક કરી શકાય છે.

કેવી રીતે રજીસ્ટર કરવું?

• તમે જે બેંકમાં ખાતું છે તે બેંકની કોઈપણ શાખાની મુલાકાત લઈને તમે પીએમએસબીવાય પોલિસી માટે અરજી કરી શકો છો.

આ યોજના સાથે જોડાયેલ કોર્મ https:///arisuraksha.gov.in/lles/PMSBY/Gujarati/ApplicationForm.pdf પરથી ડાઉનલોડ કરી બેંકમાં સબમિટ કરીશકાય છે.

પ્રીમિયમ માટે, તમારે તેને બેંક કાર્યમાં મંજૂરી આપવી પડશે કે પ્રીમિયમ રકમ તમારા ખાતામાંથી જ કાપવામાં આવશે.

• બેંક મિત્રો પણ ઘરે ઘરે પીએમએસબીવાય પહોંચાડી રહ્યા છે. આ માટે વીમા એજન્ટનો પણ સંપર્ક કરી શકાય છે.

• સરકારી વીમા કંપનીઓ અને ઘણી ખાનગી વીમા કંપનીઓ પણ આ યોજના વેચે છે.

facebook page : gujgovtjobs

Similar Posts

Comments

Comments are closed.